Skip to content

Idag i Svenljunga

2024-07-16

Ett initiativ från Svenljunga Företagarförening

Svenljunga affärsskola 2023 (Uppdaterade datum)

De allra flesta startar sin verksamhet utifrån en idé och ett intresse, några föds in i den!

Att utveckla en verksamhet handlar mycket om att bestämma sig och ha modet att genomföra sin idé. Har man dessutom en engagerad omgivning, stor kundinsikt och en ekonomisk förståelse är det en fördel.

Syftet med Svenljunga Affärsskola är att öka kunskapen om de ekonomiska sambanden och vad som driver lönsamhet i olika bolagsformer. Ge en ökad affärsförståelse och sätta omvärld, sina medarbetare och den egna verksamheten i Svenljunga i en helhet och tydlig affärsplan. Att förstå och kunna utmana vad ”revisorn” säger!

Denna utbildning är framtagen på initiativ av Svenljunga Företagarförening och Svenljunga Köping Handel & Service. Utbildare är Mikael Peterson, senior affärsrådgivare på Ludvig & Co och utbildningen kan genomföras tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Kursplan

 • 2023-09-11 18:00-19:00 Informationsmöte på Bynanders motormuseum alt. via Teams
 • 2023-10-02 18.00-21.00 Affärsmodell
 • Affärsmodellering
  • Strategi
  • Handlingsplan
  • Samverkan – nätverk
  • Tidplan
  • Uppföljning
  Kommunikation
  • Målgrupp
  • Marknadsföring
  • Digitalisering
  • Sociala medier
  • Hållbarhet

 • 2023-10-23 18:00-21:00 Ekonomistyrning
 • De finansiella sambanden
  • Resultaträkning RR
  • Balansräkning BR
  • Budget
  • Årsbokslut
  • Resultat / lönsamhet
  • Lönsamhetsutveckling
  Bolagsformer
  • AB eller Enskild firma
  • Skillnader i redovisning och skatt
  • Kompanjonavtal
  • Hur skalar man upp
  • Åtaganden

 • 2023-11-27 18:00-21:00 Affärsplan
 • Affärsmodellering
  • Strategi
  • Handlingsplan
  • Samverkan – nätverk
  • Tidplan
  • Uppföljning
  Kommunikation
  • Målgrupp
  • Marknadsföring
  • Digitalisering
  • Sociala medier
  • Hållbarhet

 • Under oktober - november så kommer det att hållas individuella samtal med varje deltagande företag
 • Vision med verksamheten
  • Ambition
  • Ägarambitioner
  • Handlingsplan
  • Samarbetspartners • Stolthet
  Vision som ägare
  • Ägardirektiv
  • Ambition
  • Tidshorisont
  • Handlingsplan • Bolagsform

Alla träffar kommer genomföras på Bynanders Motormuseum
Individuella samtal sker på Teams eller om möjligt i Svenljunga vid samordning

Egen insats från deltagarna

För medlemmar i SFF & Svenljunga Köping
3000 kr per deltagare & 1500 kr för deltagare 2 från samma företag

För icke medlemmar
4000 kr per deltagare & 2000 kr för deltagare 2 från samma företag

Anmälan

Anmälan görs till:

Charlotta Juntorp, charlotta@svenljungakoping.se, 0736-78 40 78
Gösta Johansson, gosta@jlbygg.se, 070-216 71 97