Skip to content

Idag i Svenljunga

2024-07-16

Ett initiativ från Svenljunga Företagarförening

Om SFF

Föreningens mission

Svenljunga Företagarförening har som målsättning att öka företagarnas kunskaper om varandra för att på ett gynnsamt sätt kunna samverka inom kommunen.

Föreningen skall verka för att bli en naturlig möteplats för inom kommunen verksamma företag och offentlig förvaltning, med målsättning att skapa bättre förutsättningar, främja utveckling och erfarenhetsutbyte samt bidra till att utveckla ett gynnsamt företagsklimat inom Svenljunga kommun.

Föreningen verkar även för att finna kostnadseffektiva lösningar genom gemensamma upphandlingar vad gäller kompetensutveckling, friskvårdsfrågor med mera.

Hur vi arbetar

SFF har ett öppet styrelsemöte i början av varje månad med uppehåll under semesterperiod och vid årsskifte.

Styrelsemötena är hos våra medlemsföretag, där värdföretaget presenterar sig och sitt företag. Mötena är på morgonen mellan klockan 08:00 - 10:00.

En gång per kvartal sker ett samrådsmöte med företrädare för Svenljunga kommun.

Stadgar

Föreningens stadgar antagna vid årsmöte 2013-02-26 hittar du här: Stadgar

Blomsterfond, flaggpark och besökskarta

Inom ramen för SFF:s verksamhet bidrar vi till Svenljungas utsmyckning via Christer Schillerås Blomsterfond samt genom driften av flaggparken i Lockryd och framtagandet av besökskartor för Svenljunga kommun.

Styrelsen

Ordförande:
Gösta Johansson
Byggnadsfirman Johansson & Ljunggren AB
0702- 16 71 97

Vice ordförande:
Therese Ekelund
Handelsbanken
0761 - 19 76 49

Sekreterare:
Pelle Andersson
Sparbanken Sjuhärad AB

Kassör:
Annicka Andersson
AKISA
033 - 29 02 56

Ledamöter
Daniel Robertsson, Svenljunga Bilteknik
Stefan Larsson
Jesper Persson, Perssons Åkeri
Per Bynander, ICA Kvantum