Skip to content

Idag i Svenljunga

2024-04-14

Ett initiativ från Svenljunga Företagarförening

Svenljunga Kommun | 2018-06-05

Samråd kring förslag till översiktsplan

Svenljunga kommun bjuder in till samråd kring förslag till översiktsplan

Svenljunga Kommun har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan som "uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras."

Detta förslag har i månadsskiftet lagts ut för samråd vilket innebär att kommunen gärna tar emot synpunkter kring förslaget. Mer information kring både förslaget och samrådet finns här.