Styrelsemöte den 7 december

Posted on December 04, 2017

Välkomna till årets sista styrelsemöte som hålls på Bynanders motormuseum.

Styrelseprotokoll 171207