Lokalt företagsklimat den 28 maj

Posted on May 12, 2015

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges kommuner. Mätningen grundar sig på ett antal parametrar som sorterar in kommunerna i en rankinglista.

Varför behöver man ha ett bra företagsklimat? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra för företagen i Svenljunga? Hur påverkar lokala politiska beslut företagen? Detta är några av frågorna vi bör ställa oss.

Vi gästas av Charlotte Schéle från Svenskt Näringsliv som presenterar deras undersökning Lokalt Företagsklimat.

På Svenljunga Hotell den 28 maj mellan 11:30-13:00. Vi inleder med gemensam lunch och presentationen börjar c:a 12:00.

Anmälan till:

stefan.karlsson@swedbanksjuharad.se

Inbjudan